Cùng dự cuộc làm việc có Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà…

leftcenterrightdel

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Sau khi nghe đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tiến độ triển khai dự án, kết quả bước đầu việc lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, công tác lấy ý kiến nhân dân theo Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ đang nhận được sự hưởng ứng rất tích cực, rộng khắp. Điều đó cho thấy sự quan tâm của các cấp, các ngành, các giới, các giai tầng xã hội với dự án luật rất quan trọng này.

leftcenterrightdel
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. 

Các ý kiến tại cuộc làm việc và kết quả tổng hợp bước đầu ý kiến của nhân dân cho thấy sự đánh giá rất cao nỗ lực của Chính phủ, trực tiếp là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp; Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, trực tiếp là Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, kết quả tổng hợp bước đầu cho thấy có nhiều ý kiến của nhân dân đóng góp rất sâu sắc, toàn diện, rất có giá trị. Ngoài những vấn đề mang tính nguyên tắc, quan điểm, đã có nhiều ý kiến góp ý vào từng điều khoản, từng nội dung cụ thể của dự án luật.

leftcenterrightdel
 Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu.

Nhấn mạnh quan điểm việc lấy ý kiến nhân dân là cực kỳ quan trọng, không phải và không thể chỉ lấy ý kiến cho có, sau khi lấy ý kiến nhân dân rồi thì việc tổng hợp ý kiến nhân dân là rất quan trọng, không thể chỉ tổng hợp cho có, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ yêu cầu nêu cao tinh thần trung thực, khách quan, vô tư, gạn đục khơi trong; tôn trọng mọi ý kiến góp ý của nhân dân, không để bất cứ ý kiến nào của nhân dân không được tiếp thu, giải trình.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí với các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc rằng việc tổng hợp ý kiến nhân dân phải bảo đảm tính toàn diện, đầy đủ, cố gắng lựa chọn những vấn đề lớn, trọng tâm để tổng hợp; đánh giá các xu hướng, các kiến nghị, đề xuất. Sau đó cần lựa chọn một số vấn đề quan trọng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc chưa rõ trong dự án luật để tiếp tục tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến, tổ chức tọa đàm sâu hơn, kỹ lưỡng hơn.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết luận.

“Ban hành được luật là rất tốt, nhưng luật được ban hành ra phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng. Tiến độ quan trọng, nhưng chất lượng quan trọng hơn”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ quan điểm.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ủy ban Kinh tế phối hợp với Tổng thư ký Quốc hội ban hành văn bản về cuộc làm việc để các cơ quan có cơ sở làm căn cứ thực hiện.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh cuộc làm việc.

Theo tiến độ, việc lấy ý kiến nhân dân về dự án luật sẽ kết thúc vào ngày 15-3. Ngày 25-3, các cơ quan phải hoàn thành báo cáo gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các cơ quan phải hết sức nỗ lực, khẩn trương, làm việc không kể ngày đêm, “không phân biệt vai nọ, vai kia”, hết sức phối hợp hoạt động vì công việc chung, vì sự nghiệp chung.

CHIẾN THẮNG