Dịp để cơ quan dân cử học hỏi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tiếp nối thành công của 2 hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân khu vực phía Bắc và khu vực miền Trung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân khu vực phía Nam tại TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã sớm quan tâm và chú trọng đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan dân cử, đặc biệt là chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Nhấn mạnh rằng hội nghị là dịp để các cơ quan dân cử học hỏi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ duy trì tổ chức hội nghị thường niên tổng kết công tác năm và bàn những vấn đề công tác của những năm tiếp theo.

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, các tỉnh, thành phố phía Nam chịu tác động nặng nề nhất cả nước, nhưng cả hệ thống chính trị đã rất nỗ lực, trong đó có sự đổi mới, sáng tạo của Hội đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đã tiếp tục kế thừa, thể hiện bản lĩnh, tinh thần tìm tòi, khát khao cống hiến. Dường như có một luồng gió mới, tươi mới hơn, năng động, sáng tạo hơn, bám sát thực tiễn hơn, đáp ứng yêu cầu cấp bách từ thực tiễn, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Tiêu biểu như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh đã phấn đấu đạt tổng số thu ngân sách rất lớn (381.531.937 tỷ đồng tương đương 104,56% dự toán, cao hơn cùng kỳ năm 2020).

Hội đồng nhân dân đạt nhiều kết quả hoạt động nổi bật

Qua báo cáo tổng kết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và qua tham luận của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội khái quát một số kết quả chủ yếu trong công tác của Hội đồng nhân dân trong năm 2021.

Theo đó, Hội đồng nhân dân các cấp đã tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện bị tác động, ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt 99,6% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu.

leftcenterrightdel
 Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phần thảo luận.

Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đã tổ chức rất thành công các kỳ họp của HĐND để kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về các khung khổ 5 năm cũng như các khung khổ cho kế hoạch năm 2021.

Ngoài việc tổ chức 2 kỳ họp thường lệ, nhiều tỉnh, thành phố tổ chức kỳ họp bất thường, các kỳ họp chuyên đề để quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ở khu vực phía Nam có tỉnh Bình Thuận đã tổ chức đến 9 kỳ họp, Sóc Trăng tổ chức 8 kỳ họp, nhiều địa phương đã tổ chức 7 kỳ họp…

Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phòng-chống dịch Covid-19. Đặc biệt, có nhiều tỉnh, thành phố đã hoàn thành các khung khổ cho cả nhiệm kỳ.

Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt hoạt động giám sát; đổi mới, nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn, tổ chức nhiều hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban của Hội đồng nhân dân. Thành phố Hồ Chí Minh chất vấn cả chủ tịch quận. Nhiều tỉnh tổ chức chất vấn trực tiếp cả chủ tịch Ủy ban nhân dân. Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố cũng đã phối hợp triển khai 4 chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố đã nâng cao chất lượng và linh hoạt công tác tiếp xúc cử tri; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, đây là tín hiệu rất đáng mừng, vì Hội đồng nhân dân đang thực hiện ngày càng hiệu quả hơn công tác dân nguyện.

Đánh giá cao kết quả hoạt động của thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, tới đây cần nghiên cứu thêm về thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố... 

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị. 

Hướng dẫn và giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân

Về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp công tác năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục quán triệt, thấm nhuần chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là cấp tỉnh, bám sát vào các chức năng của Hội đồng nhân dân được quy định trong Hiến pháp và pháp luật.

Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố cần kịp thời ban hành nghị quyết để tổ chức thực hiện và giám sát tổ chức thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ trong năm 2022, nhất là Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2022-2023 và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp tài chính-tiền tệ trong 2 năm 2022-2023.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố… Một số tỉnh còn thiếu 1 phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các tỉnh này sớm kiện toàn công tác cán bộ. Đồng thời cần chủ động triển khai công tác quy hoạch cán bộ cho Hội đồng nhân dân và cho Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục làm rõ nội hàm, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn và giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân...

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG