Cụ thể, nhắc tới một số ý kiến đặt vấn đề vì sao địa phương này có cơ chế đặc thù còn địa phương khác không có, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Thể chế, chính sách của nhà nước là thống nhất, nhưng trong quá trình phát triển cần thực hiện thí điểm một số cơ chế chính sách mới, nếu kết quả thí điểm cho thấy hiệu quả, phù hợp thì có thể nhân rộng trong toàn quốc, nâng chính sách, pháp luật lên một chuẩn mới và sẽ tiếp tục thí điểm để lên chuẩn mới cao hơn nữa. Đây là quá trình liên tục để đáp ứng yêu cầu phát triển. Thí điểm ở một số địa phương nhưng cũng vì mục tiêu chung cho quản trị của quốc gia.

Theo Chủ tịch Quốc hội, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là với những địa phương có tiềm năng, có khả năng phát triển trở thành đầu tàu, động lực thì có cơ chế, chính sách mạnh mẽ hơn để tạo điều kiện thúc đẩy các địa phương này phát triển, đồng thời tạo tác động lan tỏa cho các địa phương khác, cho cả nước; còn với các địa phương có điều kiện khó khăn hơn thì có cơ chế chính sách đặc thù để hỗ trợ vươn lên, rút ngắn khoảng cách phát triển với các địa phương khác.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên họp tổ. Ảnh: TRỌNG HẢI

4 địa phương được Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đều đã được Bộ Chính trị ban hành nghị quyết riêng trên cơ sở cân nhắc rất kỹ lưỡng các điều kiện, tiềm năng, thế mạnh, đặc thù, yêu cầu phát triển. Các dự thảo Nghị quyết lần này của Quốc hội đều nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương lớn tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Trung ương về các địa phương này.

Các cơ chế, chính sách được Chính phủ trình Quốc hội lần này đã được các địa phương, các cơ quan của Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng, các cơ quan của Quốc hội đã thẩm tra, rà soát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện trình Quốc hội. Quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là chỉ phân quyền, phân cấp một cấp và có kèm theo điều kiện trình tự, thủ tục rất chặt chẽ. Các nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng có thể phân cấp cho địa phương; thẩm quyền của Chính phủ có thể phân cấp cho Thủ tướng; thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể phân cấp cho Chính phủ; thẩm quyền của Quốc hội có thể phân cấp cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên họp tổ. Ảnh: TRỌNG HẢI

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các dự thảo nghị quyết đã được chuẩn bị công phu, cơ bản đạt được sự đồng thuận khá cao. Nếu Quốc hội đồng ý thông qua các dự thảo nghị quyết theo thể thức rút gọn tại một kỳ họp sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển của các địa phương, đồng thời cũng góp phần hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cũng như cho công tác phục hồi phát triển kinh tế, xã hội.

CHIẾN THẮNG