GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương và bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, các đại biểu đánh giá, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, chính sách xã hội đã từng bước được hoàn thiện đồng bộ và thực hiện có hiệu quả, phát triển thị trường lao động, hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, nhờ đó đã mang lại kết quả tích cực trong giải quyết vấn đề xã hội. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn dưới 3%; nhà ở xã hội được quan tâm; đã hoàn thành các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, trong đó có nhiều mục tiêu về giảm nghèo, y tế, giáo dục hoàn thành trước thời hạn, được đánh giá là điểm sáng. Việt Nam đang tích cực triển khai thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030...

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo. 

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước đã có nhiều đánh giá, phân tích khách quan, khoa học kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Phân tích làm rõ sự phát triển nhận thức lý luận về chính sách xã hội của Đảng. Phân tích rõ những bước chuyển về quan điểm đầu tư cho chính sách xã hội và các nguồn lực cho thực hiện các chính sách xã hội này và đánh giá tác động đến thực tế triển khai chính sách. Làm rõ những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất quan điểm, định hướng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá về chính sách xã hội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu cho rằng, để tiếp tục đổi mới, hướng đến phát triển bền vững cần có những bước đột phá toàn diện về chính sách xã hội, cả về cơ sở pháp lý, quản trị và cung cấp dịch vụ đầy đủ, chất lượng tương thích với trình độ phát triển kinh tế là rất cần thiết và chính việc giải quyết tốt các vấn đề xã hội sẽ là cơ sở, điều kiện và động lực cho phát triển kinh tế. 

Bên cạnh đó, các đại biểu đã đưa ra nhiều bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong việc xây dựng chính sách xã hội, làm cơ sở để Việt Nam có thể tham khảo, vận dụng; đồng thời chỉ ra những đặc thù trong chính sách xã hội của Việt Nam, phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa nền kinh tế thị trường định hướng XHCN 

Tin, ảnh: MINH MẠNH