Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng;

Kính thưa Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Campuchia; đại biểu Quân đội Lào;

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý;

Kính thưa Đoàn Chủ tịch;

Thưa toàn thể đại hội!

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ VII là một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với CCB, cựu quân nhân cả nước, đánh dấu bước phát triển mới của Hội CCB Việt Nam.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí đại biểu, khách quý, cùng toàn thể đại hội lời kính chúc sức khỏe, lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Đại hội CCB Việt Nam lần thứ VII thành công tốt đẹp.

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang. Ảnh: PHÚ SƠN 

Kính thưa các đồng chí!

Hội CCB Việt Nam là một tổ chức chính trị-xã hội, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị của nước ta, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của CCB Việt Nam, luôn đồng hành và gắn bó mật thiết với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân rất vui mừng nhận thấy từ khi thành lập đến nay và trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VI, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương, trong đó có sự phối hợp tích cực, hiệu quả của Bộ Quốc phòng; Trung ương Hội và các cấp hội, các thế hệ cán bộ, hội viên CCB Việt Nam luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống cách mạng và phẩm chất cao đẹp, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” của Hội, tự lực, tự cường và ý chí quyết thắng, lập nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN; xây dựng tổ chức Hội CCB các cấp ngày càng vững mạnh, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; là một tổ chức chính trị-xã hội có uy tín, đại diện cho ý chí và quyền lợi của CCB Việt Nam; là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân cả nước.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân Việt Nam luôn tự hào về các thế hệ cha anh-những người lính năm xưa đã từng xông pha nơi trận mạc không sợ hy sinh, gian khổ, quyết chiến, quyết thắng lập nên những chiến công hiển hách, làm nên những kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Trở về sau các cuộc chiến tranh và những tháng năm cống hiến trong quân ngũ, mặc dù cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhiều đồng chí còn mang trên mình thương tích, nhưng với bản lĩnh, phẩm chất và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, các đồng chí tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ của mình trên mặt trận mới, cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, đóng góp xứng đáng vào thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhiều CCB đã trở thành những nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý tài năng, doanh nhân thành đạt được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Nhiều cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động; nhiều tổ chức hội và hội viên CCB được các cấp khen thưởng, đó là biểu hiện sinh động về bản lĩnh, ý chí, nghị lực, sự cố gắng vươn lên không ngừng, với những cống hiến to lớn đã khẳng định uy tín, vị thế của CCB Việt Nam. Các cấp hội và lực lượng CCB cả nước luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, phản động, bảo vệ Chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng.

Hội CCB Việt Nam và Bộ Quốc phòng đã phối hợp tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; góp nhiều ý kiến tâm huyết với Đảng, Nhà nước trong hoạch định và thực hiện những chủ trương, chính sách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi, lực lượng CCB luôn kề vai, sát cánh với cán bộ, chiến sĩ toàn quân triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; không ngừng củng cố và tăng cường “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; trực tiếp tham gia giải quyết có hiệu quả những vụ việc phức tạp xảy ra ở địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trên các địa bàn xung yếu, trọng điểm. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là trong nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ, các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh, giữ gìn và làm sâu sắc thêm nghĩa tình đồng đội, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao.

Kính thưa đại hội!

Được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân; sự phối hợp và tạo điều kiện của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, trong đó có sự phối hợp, động viên của Hội CCB Việt Nam; những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn quán triệt, chấp hành nghiêm quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; thực hiện sâu rộng hiệu quả các chiến lược, đề án về quốc phòng, quân sự; triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; trong đó: Một số quân chủng, binh chủng, lực lượng kỹ thuật của một số ngành được xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và cả hệ thống chính trị, cùng với toàn dân giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, sự quan tâm động viên thường xuyên, có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy chính quyền các địa phương. Cảm ơn Trung ương Hội CCB Việt Nam và các cấp hội đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức tốt các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và Hội CCB Việt Nam trong thời gian tới.

Kính thưa đại hội!

Nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới là hết sức nặng nề, nhưng cũng vô cùng vẻ vang.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ nguyện kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các thế hệ cha, anh đã lập nên. Mãi mãi sát cánh cùng Hội CCB Việt Nam, chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết phấn đấu hoàn thành thắng lợi sứ mệnh thiêng liêng và cao cả của mình, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và sự yêu mến của nhân dân.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định nhiệm vụ và công việc của Hội CCB Việt Nam cũng là nhiệm vụ của chính mình và tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân có chương trình phối hợp hoạt động với Hội CCB các cấp với những nội dung, mục tiêu, biện pháp cụ thể nhằm đạt hiệu quả thiết thực nhất, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở; thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, xây dựng đất nước hùng cường, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mong rằng, ngay sau đại hội này, các cấp Hội CCB sẽ quán triệt, cụ thể hóa thành chương trình hành động và triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nội dung đại hội xác định; mỗi cán bộ, hội viên CCB sẽ luôn phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, thực sự là tấm gương về lối sống, nếp sống, về sự hy sinh, cống hiến trong chiến đấu, học tập, công tác và lao động sản xuất, tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp nhất để các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Một lần nữa, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí đại biểu, khách quý, cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Phát biểu của Đại tướng PHAN VĂN GIANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng