Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Quy định số 80/QĐ-TW ngày 18-8-2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Xét đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ngày 19-9-2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định số 1059/QĐ-CTN bổ nhiệm lại ông Phạm Thanh Hà giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

leftcenterrightdel

 Ông Phạm Thanh Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: VPCTN

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng Chủ tịch nước là cơ quan giúp việc của Chủ tịch nước và Phó chủ tịch nước; có chức năng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước hiện nay là ông Lê Khánh Hải; Các Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước là ông Phạm Thanh Hà và bà Phan Thị Kim Oanh.

Theo laodong.vn

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.