Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: Tại phiên họp này, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến vào 16 nội dung, trong đó có 14 nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XV và ban hành 2 nghị quyết thuộc thẩm quyền, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội định kỳ hằng tháng.

Về công tác lập pháp, UBTVQH đã cho ý kiến về 8 nội dung, trong đó có 5 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; báo cáo của Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21-6-2014 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, UBTVQH đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 19/2022/UBTVQH15 để bổ sung 2 nội dung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ ba.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác lập pháp, UBTVQH đề nghị các cơ quan nghiêm túc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

UBTVQH đề nghị Chính phủ dành nhiều thời gian hơn nữa cho công tác hoàn thiện thể chế, cho ý kiến kỹ lưỡng, thấu đáo những vấn đề quan trọng hoặc những vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau trước khi trình UBTVQH và Quốc hội. 

Theo Chủ tịch Quốc hội, tại phiên họp này, UBTVQH thống nhất bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 theo quy trình tại một kỳ họp. 

Về 5 dự án luật, gồm: Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), UBTVQH đề nghị cơ quan soạn thảo tập trung thực hiện các kết luận của UBTVQH về từng dự án; cơ quan thẩm tra chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội hoàn thiện báo cáo thẩm tra chính thức.

Về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14, UBTVQH cơ bản tán thành báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, nhất trí cho phép kéo dài thời gian thực hiện toàn bộ nghị quyết đến hết ngày 31-12-2023.

Đồng thời, UBTVQH yêu cầu Chính phủ sớm xây dựng, trình Quốc hội xem xét, ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng, trong đó có các quy định về xử lý nợ xấu, trong năm 2023.

Về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH thống nhất trình Quốc hội lựa chọn 2 trong 4 chuyên đề để thực hiện giám sát tối cao trong năm 2023.  

Về báo cáo của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, báo cáo tài chính nhà nước năm 2020, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, UBTVQH đề nghị Chính phủ, cơ quan thẩm tra, Kiểm toán Nhà nước tiếp thu ý kiến của UBTVQH, phối hợp để hoàn thiện các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ ba.

Về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, UBTVQH đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện báo cáo, trong đó cần lưu ý đánh giá cụ thể hơn về những kết quả nổi bật đã đạt được cũng như những hạn chế; rà soát nêu bật những việc làm được, chưa làm được theo các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2021.

Về công tác dân nguyện tháng 3-2022 của Quốc hội, UBTVQH yêu cầu Ban Dân nguyện tiếp thu ý kiến hoàn thiện báo cáo, đồng thời tiếp tục đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền trả lời đầy đủ kiến nghị cử tri và ý kiến của nhân dân; tham mưu triển khai các hoạt động của Đoàn giám sát chuyên đề về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng kế hoạch.  

UBTVQH đã thông qua Nghị quyết về thành viên Ủy ban Kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trên cơ sở đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo quy định của pháp luật và đã ban hành nghị quyết.

UBTVQH cho ý kiến về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. UBTVQH đề nghị các cơ quan của Quốc hội tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, gửi đến các vị đại biểu Quốc hội. 

* Cùng ngày, UBTVQH cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 (trong đó có báo cáo kết quả xử lý nợ hằng năm theo Nghị quyết số 94/2019/QH14); báo cáo tài chính nhà nước năm 2020.

HẰNG PHƯƠNG