Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an quán triệt nội dung quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 90-QĐ/TW và quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA.
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị.

 

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo tóm tắt kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hội nghị tổ chức quán triệt, triển khai Quyết định số 90-QĐ/TW nhằm thống nhất về nhận thức, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung quy định tại Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố; kết hợp quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA ngày 18-1-2023 của Đảng ủy Công an Trung ương, nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác chính trị, tư tưởng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân (CAND), các mục tiêu, giải pháp đẩy mạnh thực hiện nghị quyết trong toàn lực lượng CAND.

Qua quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW, Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA và đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW nhằm xác định rõ nguyên tắc, vai trò, trách nhiệm, nội dung phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các đại biểu đã nêu rõ, trong 1 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25-5-2022 thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW; phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu cho Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc để quán triệt, triển khai.

Ngày 18-1-2023, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xác định mục tiêu, yêu cầu, giải pháp cụ thể đối với công tác chính trị, tư tưởng trong CAND. Các đại biểu đã thảo luận, phân tích, rút kinh nghiệm những vấn đề còn tồn tại, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả trong triển khai thực hiện nghị quyết trong thời gian tới.

Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: "Nghị quyết số 12-NQ/TW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là nghị quyết chuyên đề rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với lực lượng CAND. Trên cơ sở nhận định những thời cơ, thuận lợi, cũng như khó khăn, thách thức của tình hình thế giới, khu vực và trong nước tác động công tác bảo đảm an ninh trật tự của nước ta, đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác công an, nghị quyết đã đề ra mục tiêu, yêu cầu cụ thể, các giải pháp toàn diện, phân công nhiệm vụ cho từng ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, trong đó giao Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì tham mưu, phối hợp hướng dẫn, theo dõi, báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện".

 Tin, ảnh: TUẤN NAM