Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: Quy định 50 là sự kế thừa vững chắc những kết quả đạt được, đặc biệt của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tiếp tục bổ sung, đổi mới để làm cho công tác quy hoạch chặt chẽ hơn, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong toàn bộ các cấp ủy, tổ chức đảng. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Đồng chí cũng giải đáp một số nhóm vấn đề được các đại biểu nêu lên tại hội nghị, nhất là: Về tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch chức danh bổ nhiệm; hướng dẫn cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ với Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội; thẩm quyền phê duyệt quy hoạch; tiếp tục rà soát bảo đảm sự đồng bộ của các văn bản về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; cơ sở dữ liệu công tác cán bộ dùng chung và danh mục các chức danh tương đương; trường hợp đương nhiên ra ngoài quy hoạch; đưa được cán bộ trẻ, năng lực nổi trội vào quy hoạch...

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong cả nước tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương trong việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ theo hướng đổi mới và đủ nguồn cán bộ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tin, ảnh: TTXVN