QĐND Online – Ngày 19-9, Học viện Chính trị tổ chức Hội thảo Khoa học “Chuẩn hóa, hiện đại hóa (CH-HĐH) đào tạo cán bộ chính trị (CBCT) Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay”. Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) và nhiều chuyên gia khoa học trong và ngoài quân đội.

Trung tướng, TS Nguyễn Tiến Quốc trình bày đề dẫn tại hội thảo.

 

Trình bày báo cáo đề dẫn, Trung tướng, TS Nguyễn Tiến Quốc, Giám đốc Học viện Chính trị, nêu rõ: Những năm qua, nhờ lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, việc CH-HĐH đào tạo CBCT ở Học viện Chính trị luôn bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, nhiệm vụ quân đội; tuân thủ yêu cầu, đòi hỏi về mặt bằng kiến thức, quy chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng quy định. Trong đó, các cấp ủy thuộc Học viện đã coi trọng CH-HĐH về mô hình, mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp, phương tiện, tài liệu dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục… Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo CBCT, việc thực hiện CH-HĐH cần tiếp tục được đẩy mạnh với những tiêu chí mới và yêu cầu cao hơn trước.

Tham luận của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn cùng các ý kiến thảo luận và 50 tham luận gửi về Ban tổ chức đã làm rõ thêm về cơ sở lý luận, thực tiễn phải đẩy mạnh thực hiện CH-HĐH đào tạo CBCT; phân tích, làm rõ khái niệm và mối quan hệ giữa chuẩn hóa và hiện đại hóa nền giáo dục - đào tạo nước nhà nói chung, sự nghiệp đào tạo CBCT nói riêng. Các đại biểu cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, đề xuất phương hướng CH-HĐH với những nội dung hết sức cụ thể như: biên chế, tổ chức, mô hình, mục tiêu, quy trình, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo; về cấp học, bậc học, trình độ học vấn, bằng cấp, chứng chỉ, chức danh; về liên kết, liên thông đào tạo CBCT; về nguồn tuyển chọn đào tạo và sử dụng cán bộ sau đào tạo; về phát triển phương tiện, trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất, giáo trình, tài liệu theo yêu cầu CH-HĐH…

Tin, ảnh: Nguyễn Tấn Tuân