Qua thảo luận, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đều nhấn mạnh sự cần thiết ban hành luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng LLDBĐV hùng hậu, có chất lượng cao, phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dự thảo luật đã bám sát nguyên tắc, chủ trương xây dựng LLDBĐV hùng hậu

Qua thảo luận, đa số các đại biểu cho rằng, dự thảo luật đã được nghiêm túc chỉnh lý, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Nhiều nội dung, quy định của dự thảo luật đã bám sát nguyên tắc, chủ trương xây dựng LLDBĐV hùng hậu, nâng cao chất lượng hiệu quả, tổ chức huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Việc xây dựng LLDBĐV đã bám sát tình hình, đặc thù trong công tác quân sự quốc phòng, xây dựng và bảo vệ đất nước nhất là trong bối cảnh xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Góp ý cụ thể vào phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, đại biểu Lưu Đức Long (đoàn Vĩnh Phúc) cho rằng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo là “quy định về xây dựng, huy động LLDBĐV; chế độ, chính sách, kinh phí bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động LLDBĐV”. Tuy nhiên, theo đại biểu dùng thuật ngữ “kinh phí bảo đảm” là chưa phù hợp mà cần phải sửa đổi thành “công tác đảm bảo”, đề phù hợp với với đặc điểm, tính chất xây dựng, huy động LLDBĐV hiện nay. Bởi hoạt động của LLDBĐV không chỉ đơn thuần là cần bảo đảm về kinh phí mà còn nhiều bảo đảm khác, về hậu cần, kỹ thuật.

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN

Quy định liên quan tới phương tiện kỹ thuật dự bị cũng được các đại biểu đặc biệt quan tâm. Theo dự thảo luật, "phương tiện kỹ thuật dự bị là tài sản của cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam bao gồm phương tiện vận tải cơ giới đường bộ, phương tiện đường thủy, phương tiện đường không dân dụng, phương tiện xây dựng cầu đường, phương tiện xây dựng công trình, phương tiện xếp dỡ hàng hóa, phương tiện thông tin liên lạc, thiết bị vật tư y tế và một số loại phương tiện, thiết bị khác được đăng ký theo yêu cầu biên chế của Quân đội nhân dân". Cụ thể, đại biểu Lưu Đức Long (đoàn Vĩnh Phúc), Nguyễn Văn Khánh (đoàn Bình Dương) đề nghị, dự thảo luật cần quy định rõ về nguyên tắc bảo đảm quyền tài sản của cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu của tài sản, phương tiện kỹ thuật dự bị. Theo đó, cần quy định về mức bồi thường, hoàn trả nếu tài sản bị hư hỏng, phá hủy trong quá trình được điều động hay khi tài sản được trưng mua. Điều này nhằm bảo đảm quyền về tài sản đối với chủ phương tiện kỹ thuật dự bị.

Đề nghị giữ nguyên tên gọi Luật LLDBĐV

Tiếp thu, giải trình làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt-đại diện cơ quan chủ trì thẩm tra dự án luật cho biết, về tên gọi của luật, tên gọi như dự thảo luật là kế thừa tên gọi của Pháp lệnh về LLDBĐV, trong quá trình tổ chức thực hiện không có gì vướng mắc, phù hợp với quy định của Hiến pháp, Luật Quốc phòng. LLDBĐV gồm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật đã đăng ký, quản lý và sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên để sẵn sàng bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội. Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ tên gọi như dự thảo luật Chính phủ trình.

Phát biểu kết thúc nội dung phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, sau phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo, Ủy ban thẩm tra phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội để hoàn chỉnh dự thảo luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này.

Đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020 khoảng 6,8%

Sáng 11-11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) năm 2020, với tỷ lệ 88,2% tổng số đại biểu biểu quyết tán thành.

Theo đó, năm 2020, Quốc hội đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội như sau: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) dưới 4%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP; Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 25%; Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 28 giường bệnh; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%; Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Quốc hội cơ bản tán thành nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao trình và các cơ quan của Quốc hội kiến nghị trong các báo cáo thẩm tra, giám sát chuyên đề. Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, Quốc hội yêu cầu, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Nâng cao chất lượng, tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh; tập trung tháo gỡ rào cản, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và các chỉ số xếp hạng quốc tế. Kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật và các thiết chế, cơ chế liên quan đáp ứng yêu cầu thực hiện các cam kết quốc tế.

Đổi mới cơ chế huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực; phát triển đồng bộ các loại thị trường; tiếp tục khơi thông và tạo ra những động lực tăng trưởng mới; tập trung giải pháp thu hút mạnh mẽ nguồn lực trong nước, phát triển mạnh kinh tế tư nhân. Khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển các loại hình kinh doanh mới, ứng dụng công nghệ cao; khuyến khích phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh và sự tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư, xây dựng các dự án lớn…

* Cũng trong thời gian làm việc buổi sáng, các đại biểu Quốc hội đã nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về: Dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Sau đó, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

VŨ DUNG