Đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và Phó trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nguyễn Huy Tăng đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh, Ban Đối ngoại Trung ương ban hành Hướng dẫn 05 về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ-TW, ngày 21-01-2015 của Bộ Chính trị khóa XI và Kết luận số 33-KL/TW, ngày 25-7-2018 của Bộ Chính trị khóa XII với nhiều nội dung được bổ sung, sửa đổi, nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ của công tác đối ngoại trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới. Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu đề nghị các đại biểu cần quán triệt sâu sắc những nội dung trọng tâm của Hướng dẫn 05 để đóng góp những giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ủy ban Đối ngoại cũng như sự phối hợp giữa ba cơ quan.

leftcenterrightdel
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại hội nghị.

Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nguyễn Huy Tăng cho rằng, Quy chế 272 đã kế thừa những ưu điểm của các quy chế trước đó, thể hiện sự phân cấp, phân quyền cụ thể, là quy chế thống nhất hoạt động đối ngoại trong cả nước. Sau ba năm triển khai Quy chế 272, các hoạt động đối ngoại của hệ thống chính trị ngày càng đi vào nền nếp và có hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình triển khai Quy chế 272 đã phát sinh một số bất cập. Từ đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 33 ngày 25-7-2018 về việc tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới.

Tin, ảnh: THÙY LÂM