Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng đồng chí Trần Lưu Quang đảm nhiệm trọng trách mới của Đảng, chúc đồng chí tiếp nối vững vàng nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng; cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng bộ thành phố đoàn kết, phấn đấu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, thực hiện thành công Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhấn mạnh thời điểm này, cả nước đang tập trung quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn, Hải Phòng không chỉ tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh mà còn tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch.

TTXVN