Năm 2019, chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có 511 đề án. Đến nay, các cơ quan đã trình 390 đề án, đã ban hành 197 đề án, đạt 50,5%; chưa trình 121 đề án, trong đó có 41 đề án nợ quá hạn và 80 đề án sắp hết hạn trình. 9 bộ tham gia cuộc làm việc (Công an; Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Ngoại giao; Lao động-Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch) là những cơ quan còn nhiều đề án nợ đọng. Cụ thể, 9 bộ này được giao tổng cộng 251 đề án, nhưng còn nợ 71 đề án chưa trình, trong đó có nhiều đề án nợ đọng kéo dài. Đến nay, tổng số đề án các bộ, cơ quan, địa phương đăng ký cho chương trình công tác năm 2020 là 333 đề án. 7/9 bộ tham gia cuộc làm việc đã đăng ký 149 đề án, còn 2 bộ chưa đăng ký.

Sau khi nghe ý kiến từ đại diện lãnh đạo các bộ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao tinh thần làm việc cởi mở của các bộ, cơ quan; đồng thời thống nhất quan điểm không đặt vấn đề xin rút nhiệm vụ năm 2019, nhiệm vụ nợ đọng, quá hạn sẽ chuyển sang đầu năm 2020. Năm 2020, các bộ, cơ quan cần tiếp tục quan tâm đến thể chế, cải cách mạnh mẽ để tạo dư địa tăng trưởng.

CHIẾN THẮNG