Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, đồng chí Mùa A Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh khẳng định: 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh được triển khai sâu rộng, phong phú, thiết thực, tập trung hướng về cơ sở, trở thành phong trào của quần chúng, nhân dân trên mọi lĩnh vực và được đông đảo quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực; đa số các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

leftcenterrightdel
Đồng chí Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại đại hội.

Nổi bật là: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 6,83%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Thu ngân sách trên địa bàn và huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết. Thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh có chuyển biến tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được chú trọng, quan tâm đầu tư. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Giảm nghèo, an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 48,14% đầu năm 2016 ước xuống còn 30,67% năm 2020. Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, các vấn đề xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo giải quyết đạt kết quả. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được đảm bảo; quan hệ đối ngoại mở rộng; khối đoàn kết các dân tộc được tăng cường…

leftcenterrightdel
Quang cảnh Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V.

Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được các cấp, ngành, địa phương quan tâm chú trọng, có sự đổi mới trong giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Công tác khen thưởng đảm bảo đúng quy định, tỷ lệ khen thưởng cho tập thể nhỏ, cá nhân người lao động trực tiếp ngày càng được nâng lên, qua đó đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời tạo sức lan tỏa của các phong trào thi đua. Việc khen thưởng thành tích được tập trung chỉ đạo, thực hiện và đạt kết quả.

Các tham luận tại đại hội chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cũng như phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Với mục tiêu trọng tâm là: Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, ngành, đơn vị, địa phương; nội dung phong trào thi đua phải tập trung giải quyết những nhiệm vụ công tác trọng tâm, trọng điểm của đơn vị, địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung… Thời gian tới cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy tốt vai trò phối hợp của MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội trong tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao cờ thi đua tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Tại đại hội, 4 tập thể và 13 cá nhân đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động các hạng do Chủ tịch nước trao tặng vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN