Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao sự chủ động, tích cực của 3 cơ quan trong việc xây dựng và tổ chức ký kết chương trình phối hợp. Điều này có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, quan hệ lao động tiếp tục có nhiều chuyển biến, phát triển và hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, vì lợi ích của người lao động, doanh nghiệp. Để cam kết trong các chương trình trở thành những hoạt động thực sự hiệu quả trên thực tế, Phó thủ tướng Thường trực đề nghị lãnh đạo 3 cơ quan cần tuyên truyền, phổ biến nội dung chương trình trong toàn hệ thống, để cả hệ thống phải thống nhất nhận thức và cùng chung hành động phối hợp thực hiện chương trình ở tất cả các cấp. Hằng năm, 3 cơ quan phải cụ thể hóa các nội dung trong chương trình thành các hoạt động cụ thể của từng bên; việc phối hợp phải trên tinh thần hợp tác, cùng chung trách nhiệm, cùng hướng tới lợi ích chung của đất nước, của người lao động và doanh nghiệp;...

Nội dung chính trong chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tập trung vào các lĩnh vực: Công tác xây dựng pháp luật; công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và đào tạo; công tác quan hệ lao động và tiền lương; công tác bảo hiểm xã hội; công tác an toàn, vệ sinh lao động;… Trong khi đó, nội dung chính trong chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với VCCI, gồm: Phối hợp thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp;…

TTXVN