Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước theo dõi lĩnh vực đối ngoại; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; đại diện lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố tham dự trực tuyến.

Ngoài ra, đại diện một số tổ chức quốc tế ở Việt Nam như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP), Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham), Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (Eurocham), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cũng tham dự hội nghị.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế nhấn mạnh, đây là hội nghị đặc biệt quan trọng, trong bối cảnh quốc tế, trong nước có nhiều biến động, nhất là tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu kỹ, trao đổi, thảo luận thẳng thắn, cụ thể để tìm ra các phương pháp, hướng đi, cách làm mới hiệu quả hơn, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, cũng như trung và dài hạn. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hội nhập quốc tế là chủ trương lớn, nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta và được cụ thể hóa phù hợp trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng vào thành tựu 30 năm đổi mới đất nước và ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế tới văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại và các lĩnh vực khác. Nổi bật, hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng trong thành tựu to lớn về phát triển kinh tế trong 5 năm qua, giữ vững môi trường hòa bình ổn định chính trị xã hội, chủ động hội nhập, thu hút thêm nguồn lực bên ngoài, cùng với nội lực bên trong tạo nên động lực phát triển kinh tế mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to lớn. Cùng với đó, Việt Nam đã ký kết, kết thúc đàm phán nhiều hiệp định thương mại quan trọng, mở ra không gian hợp tác rộng lớn cho nền kinh tế lớn mạnh; mở rộng quan hệ, nâng cấp quan hệ đối tác với nhiều quốc gia, tổ chức thành công các sự kiện tầm khu vực và toàn cầu…. Đây là minh chứng cho đường lối Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, nâng cao vị thế quốc gia.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc hội nghị.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng đề nghị, các đại biểu tham dự hội nghị cần nhận thức rõ những vấn đề còn tồn tại của công tác hội nhập quốc tế nhân kỷ niệm 5 năm thành lập Ban chỉ đạo, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, tạo ra thời cơ, thách thức mới đan xen. Do đó, Thủ tướng đề nghị, hội nghị tập trung thảo luận vào các nội dung như: Đánh giá việc triển khai các Nghị quyết của Đảng trong 5 năm qua về hội nhập quốc tế, khẳng định tính đúng đắn chủ trương hội nhập quốc tế, nhất là kết quả thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế ngày 10-4-2013 đã đề ra. Cùng với đó, phân tích, dự báo tình hình quốc tế, trong nước, nhất là cơ hội, các thuận lợi, khó khăn, thách thức trong 5-10 năm tới, trong đó chú ý đến sự tiến bộ nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu, định hướng chiến lược đối với công tác hội nhập quốc tế để đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch cho từng lĩnh vực, góp phần thực hiện kế  hoạch 5 năm phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2030.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe Báo cáo tổng quan về Hội nhập quốc tế của Việt Nam giai đoạn 2014-2019 với trọng tâm là tổng quan tình hình và kết quả Chính phủ thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị khóa XI và Nghị quyết 06/TW khóa XII về hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực.

Tin, ảnh: VŨ DUNG