Dự điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, trực tiếp làm báo cáo viên tại hội nghị; Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị.

Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tuyến với sự kết nối của 968 điểm cầu trên toàn quốc, trong đó có 3 điểm cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương là Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh; 42 điểm cầu cấp tỉnh, 276 điểm cầu cấp huyện và 647 điểm cầu cấp xã. 

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên thông tin nhanh tới các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên đã thông tin nhanh đến các đại biểu kết quả và những nội dung cơ bản Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII vừa diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11-5 đến 14-5. Theo đó, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị lần thứ 12 đã thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng như: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; công tác cán bộ. Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến vào các văn bản: Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 11 đến Hội nghị Trung ương 12 khóa XII; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. 

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục tập trung tuyên truyền vào một số nội dung: Các hoạt động quan trọng tại địa phương, đơn vị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nội dung tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; giải pháp vừa ổn định và phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19; kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020; công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ...

Tin, ảnh: TUẤN HUY