Trong một ngày, các học viên sẽ được học tập các nội dung cơ bản, gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng và giải pháp thực hiện; vấn đề bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của các ban, cơ quan Đảng hiện nay – một số khuyến nghị; tác động của mạng xã hội đối với cơ quan Đảng, Nhà nước và ứng xử của cán bộ, đảng viên trên mạng xã hội;...

leftcenterrightdel
Quang cảnh lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, thời gian qua việc ứng dụng CNTT tại một số ban, cơ quan Đảng, Nhà nước còn hạn chế. Kiến thức về CNTT của một số lãnh đạo trong quản lý, điều hành cũng hạn chế nên ảnh hưởng đến thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Vì vậy việc nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng, Nhà nước là vấn đề cấp thiết. Các nội dung tập huấn đợt này là những nội dung cơ bản, thiết thực đối với cán bộ lãnh đạo trong quản lý, sử dụng CNTT, do đó từng đồng chí cần nêu cao trách nhiệm chủ động học tập nắm vững kiến thức vận dụng tốt vào chức trách, nhiệm vụ, bảo đảm an toàn thông tin, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cán bộ lãnh đạo các cấp…

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN