Đồng chí Nguyễn Huy Tăng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị có 54 điểm cầu với sự tham dự của đại diện lãnh đạo phụ trách công tác đối ngoại, đại diện văn phòng tỉnh ủy, thành ủy, sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan của 63 địa phương trên cả nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật thông tin về tình hình thế giới, khu vực; phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại trong bối cảnh hiện nay và kết quả công tác đối ngoại Đảng 10 tháng đầu năm 2020; phổ biến Hướng dẫn số 06-HD/BĐNTW ngày 29-6-2020 của Ban Đối ngoại Trung ương hướng dẫn thực hiện một số nội dung cụ thể thực hiện Quy định về Lễ tân Đối ngoại Đảng ban hành theo Quy định số 02-QĐi/TW ngày 18-7-2018 của Ban Bí thư; hướng dẫn thực hiện các quy định mới liên quan đến công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế do cấp ủy địa phương tổ chức. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động khó lường như hiện nay, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại cần có sự phối hợp và nỗ lực của các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương. Đồng chí Nguyễn Huy Tăng cũng đánh giá cao những ý kiến trao đổi, góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị và bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, công tác lễ tân đối ngoại đảng, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế nói riêng và công tác đối ngoại nói chung của các tỉnh ủy, thành ủy sẽ được triển khai đúng quy định, bài bản và chuyên nghiệp hơn, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại trong tình hình mới.

LÂM ANH