Dự hội nghị có các đồng chí Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội. Dự hội nghị có đại biểu ban chỉ đạo thực hiện QCDC các ban, bộ, ngành Trung ương...

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trương Thị Mai chủ trì hội nghị. 

Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về tổ chức đại hội đảng các cấp, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nhất là trong điều kiện vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19, vừa triển khai các biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội nhưng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả cho thấy, qua một năm, nhận thức về dân chủ, thực hành dân chủ và kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở tiếp tục được nâng lên; dân chủ trong Đảng, trong quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng thực chất hơn, đặc biệt là thực hành dân chủ trong Đảng qua đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận, khẳng định những kết quả quan trọng mà ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp đã đạt được trong năm 2020, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, các vướng mắc chưa được khắc phục triệt để, từ đó kiến nghị, đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị trong thời gian tới, ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trên các loại hình, các tổ chức trong hệ thống chính trị; thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các quan điểm của Đảng về thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với đánh giá tổng kết thực tiễn để xây dựng chính sách, pháp luật phù hợp điều kiện của đất nước, địa phương. Đặc biệt, tiếp tục phát huy dân chủ trong Đảng làm trung tâm, mở rộng dân chủ trong hoạt động quản lý và điều hành của nhà nước, chính quyền, hoạt động của MTTQ Việt Nam; các tổ chức chính trị-xã hội, các lĩnh vực của đời sống xã hội; nhất là phát huy dân chủ trong công tác chuẩn bị, tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, thực hiện tốt giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp gắn với trách nhiệm của thành viên ban chỉ đạo; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở, chú trọng những ngành, lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp...

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG