Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Trần Quang Phương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP.     

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án số 174-ĐA/UT ngày 21-3-2016 về “Thí điểm chỉ định, bổ sung đồng chí đồn trưởng hoặc chính trị viên đồn biên phòng tham gia cấp ủy các huyện, thành phố biên giới, biển đảo của tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020”. Thực hiện Đề án, ngày 27-6-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành các quyết định, chỉ định tăng thêm 5 cán bộ biên phòng (3 đồn trưởng, 2 chính trị viên) tham gia cấp ủy tại 5 huyện, thành phố biên giới, hải đảo (không tính vào tổng số cấp ủy viên theo quy định) và ban hành Quy định số 11-QĐ/TU quy định chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ của cán bộ BĐBP tham gia ban chấp hành đảng bộ huyện, thành phố, biên giới, hải đảo.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị.

Qua 2 năm tham gia cấp ủy viên cấp huyện, các đồng chí cán bộ BĐBP đã chủ động phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự biên giới, biển đảo; tham gia lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác nắm, nghiên cứu, xử lý tình hình có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ biên giới, biển đảo; thực hiện có hiệu quả chương trình đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biên giới, vùng biển; tăng cường nắm thông tin từ quần chúng nhân dân, cung cấp nhiều tin có giá trị liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới và hoạt động của các loại tội phạm. Từ năm 2017 đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Ninh trong đó có sự tham mưu của đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy địa phương đã bắt giữ, xử lý 1.151 vụ/1.685 đối tượng vi phạm pháp luật, buôn lậu trái phép.

Qua 2 năm, tỉnh Quảng Ninh đánh giá các cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy các huyện, thành phố đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP. Đồng thời, nâng cao năng lực, tính chủ động, trách nhiệm, kinh nghiệm, uy tín của các cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện trong tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiểm soát xuất, nhập cảnh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và nền biên phòng toàn dân vững mạnh...

Trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được, Tỉnh ủy Quảng Ninh đề nghị Ban Bí thư tiếp tục cho thực hiện thí điểm chủ trương trên trong những năm tiếp theo tại 5 huyện, thành phố khu vực biên giới, biển đảo và giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, bổ sung quy định cụ thể về chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ của các đồng chí cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện. Đồng thời, Ban Bí thư mở rộng chủ trương trên ở một số tỉnh, thành phố khác trong cả nước để có cơ sở tổng kết, đánh giá toàn diện hơn.

Tỉnh cũng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tăng thêm số lượng cấp ủy viên cho Đảng ủy BĐBP tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025 để đảm bảo cơ cấu cấp ủy viên lãnh đạo ở các đồn biên phòng. BĐBP tỉnh quan tâm công tác đề bạt, bổ nhiệm và chính sách cán bộ đối với các đồng chí tham gia cấp ủy, chính quyền xã, phường và quy định việc luân chuyển, điều động cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy địa phương cần có thời gian trọn một nhiệm kỳ 5 năm...

Tin, ảnh: MINH MẠNH