Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ việc thành lập và quy chế hoạt động của Tổ công tác đặc biệt nói trên; có thể nghiên cứu đề xuất phân công Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm tổ trưởng.

QUỲNH DƯƠNG