Theo thông cáo về khai mạc Kỳ họp thứ bảy, từ 7 giờ 15 phút, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp đó, bắt đầu từ 8 giờ, Quốc hội họp phiên trù bị để thảo luận, thông qua Chương trình kỳ họp. Từ 9 giờ, Quốc hội họp phiên khai mạc tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Phiên khai mạc sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước cùng theo dõi.

Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội, tổ chức tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với Quốc hội.

CHIẾN THẮNG