Qua thảo luận, các đại biểu đều thống nhất với sự cần thiết xây dựng Luật Lực lượng dự bị động viên nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật, nhất là các luật điều chỉnh quan hệ xã hội trong trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tạo hành lang pháp lý đầy đủ để lực lượng dự bị động viên hoạt động hiệu quả, hiệu lực. Đồng thời, cũng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến Lực lượng dự bị động viên, khắc phục những vướng mắc, bất cập và hạn chế sau hơn 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên.

Góp ý vào những nội dung cụ thể, đại biểu Lưu Thành Công (Vĩnh Long) tán thành với việc nâng Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên thành luật, nhằm tạo cơ sở pháp lý xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại biểu tỉnh Vĩnh Long cũng tán thành với quy định lực lượng dự bị động viên là một thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, song đại biểu đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, đưa vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của lực lượng dự bị động viên vào dự thảo luật để khẳng định thêm tầm quan trọng của lực lượng này trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Quốc hội thảo luận tại tổ chiều 28-5.

Quan tâm đến quyền lợi của lực lượng dự bị động viên, từ thực tiễn, đại biểu Nguyễn Thị Minh Trang (Vĩnh Long) đề xuất cơ quan soạn thảo xác định rõ mối quan hệ, trách nhiệm của các doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng đối tượng dự bị động viên. Theo đại biểu, qua nghiên cứu báo cáo của Bộ Quốc phòng về tổng kết thi hành Pháp lệnh lực lượng dự bị động viên cho thấy, số lượng quân nhân dự bị tham gia các doanh nghiệp hiện nay chiếm tỷ lệ rất cao. Ngoài ra, thời gian qua, việc gọi quân nhân dự bị tập trung huấn luyện diễn tập, kiểm tra không tác động nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và luôn được các doanh nghiệp phối hợp tốt, số tập trung có tỷ lệ rất cao...

Tuy nhiên, theo đại biểu, qua nghiên cứu thực tiễn cho thấy, quyền và lợi ích chính đáng của lực lượng dự bị động viên, nhất là tiền lương, tiền thưởng, hay việc làm ổn định khi trở lại công việc tại các doanh nghiệp sau khi thực hiện nghĩa vụ dự bị động viên thường không được bảo đảm, nhất là ở các doanh nghiệp. Bởi vì, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất theo dây chuyền, trong thời gian lực lượng lao động dự bị động viên được huy động thực hiện nghĩa vụ thì có lực lượng khác được tuyển dụng thay thế, dẫn đến việc lực lượng này bị mất việc...; hoặc nếu có bảo đảm được việc làm thì chế độ lương thưởng của năm đó cũng không được bảo đảm...

Do đó, đại biểu đề nghị dự thảo luật cần quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo đảm quyền lợi cho người lao động thuộc đối tượng là dự bị động viên tại các doanh nghiệp, nhất là tính ràng buộc để bảo đảm việc làm, tiếp tục bố trí ổn định cũng như bảo đảm tiền lương, tiền thưởng sau khi họ hoàn thành nghĩa vụ dự bị động viên.

Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về một số nội dung như: Tính khả thi, tên gọi, bố cục của dự án Luật; nguyên tắc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; các hành vi bị nghiêm cấm; đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật; độ tuổi sắp xếp quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình; các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên; thẩm quyền huy động lực lượng dự bị động viên khi thực hiện lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục bộ và trong chiến tranh; chế độ, chính sách và chế độ trợ cấp đối với quân nhân dự bị và gia đình quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu...

Tin, ảnh: PHƯƠNG HẰNG