Trước đó, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đã trình bày báo cáo về việc điều chỉnh thời gian xem xét, thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định cho biết, dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2017); sau đó, đã được tiếp thu, chỉnh lý để trình Quốc hội tại kỳ họp này.

Kết quả tổng hợp ý kiến các vị đại biểu Quốc hội tại hội trường ngày 23-5-2018 cũng như góp ý bằng văn bản về dự án luật cho thấy đa số ý kiến tán thành sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật và cho rằng dự thảo luật đã được tiếp thu, chỉnh lý nghiêm túc, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, đây là dự án luật mới, phức tạp, chưa có tiền lệ; nhiều quy định về cơ chế, chính sách trong dự thảo luật mang tính đột phá cả về tổ chức bộ máy và quan điểm, định hướng phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; ý kiến của đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và cử tri về một số nội dung của dự án luật còn khác nhau.

Trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và cử tri, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định của dự thảo luật về thời hạn sử dụng đất để sản xuất kinh doanh áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất với Chính phủ trân trọng đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật này từ Kỳ họp thứ 5 sang Kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2018) để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến xác đáng của đại biểu, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân, hoàn thiện dự luật, bảo đảm xây dựng thành công ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội giao Chính phủ chủ trì phối hợp với cơ quan này chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự luật và hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, đề án về thành lập các đặc khu, báo cáo Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Chính phủ cũng cần chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có liên quan quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai tại địa bàn dự kiến thành lập đặc khu; tích cực triển khai các công việc chuẩn bị về nguồn lực, điều kiện bảo đảm để khi luật và nghị quyết được Quốc hội thông qua có thể thực hiện được ngay; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, làm rõ những vấn đề được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm để tạo sự đồng thuận cao đối với các nội dung của dự luật.

leftcenterrightdel
Quốc hội biểu quyết về việc điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. 

Sau đó, Quốc hội đã cho ý kiến về việc rút nội dung biểu quyết thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (dự kiến diễn ra vào phiên bế mạc ngày 15-6 tới đây). Theo Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, dự án Luật Đặc khu là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới, phức tạp, còn nhiều ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ lùi chương trình dự án luật để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện.

Kết quả, có 423 đại biểu tán thành (bằng 85,63% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý rút nội dung biểu quyết thông qua dự án luật và nghị quyết về thi hành luật này.

Phát biểu sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhắc lại việc một bộ phận nhân dân tụ tập đông người, một số có hành vi quá khích, đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. Theo Chủ tịch Quốc hội, điều đó cho thấy những việc Quốc hội, đại biểu đang bàn ở hội trường đã lan tỏa ra xã hội; chỉ đáng tiếc, một số trường hợp đã không hiểu đúng bản chất của sự việc, hiểu nhầm vấn đề nên có những hành động quá khích. Cũng không loại trừ lòng yêu nước của người dân đã bị lợi dụng trong trường hợp này, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

"Quốc hội kêu gọi đồng bào, nhân dân cả nước hãy bình tĩnh, tin tưởng vào sự quyết định của Đảng, Nhà nước. Những dự án luật mà Quốc hội đang thảo luận luôn lắng nghe ý kiến của người dân”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

THẢO NGUYÊN