Phát biểu chào mừng tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TTXVN khẳng định: 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng luôn được Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN quan tâm, chỉ đạo sát sao. Hằng năm, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, phát động thi đua, tập trung vào các mục tiêu: “Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, phát triển hơn nữa”; “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua xây dựng TTXVN phát triển mạnh mẽ”; “Phát huy sức mạnh toàn ngành, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt chức năng thông tấn quốc gia”...

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi cũng nhấn mạnh: Từ các phong trào thi đua, tinh thần thi đua yêu nước đã lan tỏa đến các đơn vị và từng công chức, viên chức, người lao động của TTXVN. Mỗi khối một phong trào, mỗi đơn vị một mục tiêu phấn đấu, các phong trào thi đua góp phần động viên, cổ vũ các tập thể, cá nhân vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, tích cực xây dựng và phát triển TTXVN toàn diện trên các lĩnh vực, hướng tới phát triển TTXVN thành cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực của hệ thống truyền thông quốc gia.

Đại hội đã thống nhất đánh giá: Nhìn chung, công tác thi đua khen thưởng dần đi vào nền nếp. Phong trào thi đua tại TTXVN đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức; tập trung cho mục tiêu nâng cao chất lượng thông tin. Công tác thông tin của ngành đã có nhiều bước chuyển mạnh mẽ trên các mảng thông tin trong nước, quốc tế đối ngoại, báo chí, xuất bản. Nắm bắt xu thế phát triển của truyền thông hiện đại, các loại hình thông tin đa phương tiện được đẩy mạnh, mở hướng đi mới cho TTXVN, góp phần nâng cao vị thế của ngành.

Từ năm 2015-2020, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng cho 22 tập thể, cá nhân của TTXVN; Thủ tướng tặng 10 Cờ thi đua của Chính phủ và 29 bằng khen cho các cá nhân, tập thể của TTXVN và phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 2 cá nhân. TTXVN đã tặng Cờ thi đua TTXVN, bằng khen của Tổng Giám đốc TTXVN, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua TTXVN, Chiến sĩ thi đua cơ sở cho hơn 600 cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ngoài khen thưởng thường xuyên, TTXVN cũng khen thưởng đột xuất cho hơn 350 cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác thông tin về các sự kiện thời sự, bão lụt, tai nạn...

Giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua của toàn ngành tập trung vào các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực của hệ thống truyền thông quốc gia; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và tính cạnh tranh của thông tin thông tấn, bắt kịp yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới; tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng, giữ số lượng ấn phẩm phát hành, mở rộng, phát triển các hình thức dịch vụ, hợp tác truyền thông...

Tại đại hội, thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TTXVN, đồng chí Nguyễn Đức Lợi đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, với khẩu hiệu “Phát huy sức mạnh, sự năng động và sáng tạo của toàn ngành, xây dựng TTXVN thành cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực của hệ thống truyền thông quốc gia, trung tâm thông tin chiến lược tin cậy của Đảng và Nhà nước”.

THU THỦY