Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐNN về xây dựng và phát triển công nghiệp QP, AN (gọi tắt là Ban chỉ đạo Nhà nước) chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực BCĐNN; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng BCĐNN; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực BCĐNN cùng thành viên BCĐNN, các cơ quan chức năng của Chính phủ, đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Hải.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch điều hành hội nghị thảo luận; Cơ quan Thường trực BCĐNN báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp QP, AN.  

Theo đó, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, BCĐNN, năng lực công nghiệp QP, AN của đất nước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần quan trọng nâng cao tiềm lực QP, AN quốc gia. Cụ thể: Đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản hoàn thiện cơ chế quản lý công nghiệp QP, AN; hoàn thành xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai đến năm 2020 đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp QP, AN; các quy hoạch xây dựng và phát triển ngành. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu Công nghiệp quốc phòng giai đoạn 2016-2020; kiện toàn tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, xây dựng nghị định quy định về công nghiệp an ninh.

Đến nay, tỷ lệ các dây chuyền, thiết bị công nghệ hiện đại và khả năng sản xuất, sửa chữa, cải tiến hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật được nâng cao, đáp ứng một phần nhu cầu sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang, giảm nhập khẩu, tiết kiệm ngân sách Nhà nước. Năng lực sản xuất, sửa chữa các sản phẩm công nghiệp QP, AN nhất là lĩnh vực đóng tàu quân sự, điện tử viễn thông phát triển mạnh. Công tác nghiên cứu khoa học công nghệ quân sự gắn kết chặt chẽ với sản xuất, tập trung vào các sản phẩm công nghệ cao, nhiều sản phẩm nghiên cứu phát triển đã được trang bị cho quân đội và công an. Bộ Công an bước đầu nghiên cứu, sản xuất được một số chủng loại trang bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chiến đấu cho lực lượng công an nhân dân. Ngoài ra, công nghiệp QP, AN còn sản xuất được một số sản phẩm phục vụ dân sinh và xuất khẩu.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận hội nghị Ảnh: Trọng Hải.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ của các các bộ, ngành liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp QP, AN. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, xây dựng và phát triển công nghiệp QP, AN là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa cấp bách, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà nòng cốt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Những năm tới, trước các thay đổi nhanh chóng của tình hình thế giới, khu vực và trước sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhiệm vụ xây dựng phát triển công nghiệp QP, AN đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi phải có tinh thần đổi mới tư duy và những giải pháp khoa học, phương thức thực hiện phù hợp, hiệu quả; đồng thời phải có bước đột phá về năng lực nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm công nghiệp QP, AN.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành viên BCĐNN, các bộ, ngành tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng và phát triển công nghiệp QP, AN; quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh các chương trình, quy hoạch, kế hoạch về phát triển công nghiệp QP, AN. Tập trung chỉ đạo hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả; tiến hành tổng kết thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng và đề xuất xây dựng Luật Công nghiệp Quốc phòng. Tiếp tục kiện toàn tổ chức công nghiệp quốc phòng trên cơ sở xem xét tổng thể, kỹ lưỡng hiệu quả, bảo đảm năng lực để thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Ứng dụng có hiệu quả các thành tựu, tiến bộ khoa học công nghệ mũi nhọn trong hoạt động nghiên cứu, tạo bước chuyển biến và hình thành các sản phẩm có tính đột phá về khoa học công nghệ. Đẩy mạnh chương trình đào tạo và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xây dựng và phát triển công nghiệp QP, AN. Kết hợp tốt giữa sản xuất quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng như một bộ phận cốt yếu, nhiệm vụ thường xuyên để duy trì và phát triển công nghiệp QP, AN, đồng thời bảo đảm tốt đời sống cho người lao động. Nghiên cứu huy động sự tham gia của khoa học công nghệ quốc gia, công nghiệp dân sinh cho nhiệm vụ xây dựng phát triển công nghiệp QP, AN. Tăng cường hợp tác nghiên cứu phát triển và sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của công nghiệp QP, AN với các đối tác nước ngoài và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm của công nghiệp QP, AN.

TIẾN ĐẠT - CHIẾN THẮNG