Tiếp thu các ý kiến của đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây là những ý kiến thẳng thắn, bám sát thực tiễn hoạt động công tác mặt trận, từ đó tạo động lực cho mặt trận các cấp vào cuộc mạnh mẽ hơn đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện quy định người đứng đầu, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; phát huy vai trò trong giám sát, phản biện, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể để đội ngũ cán bộ mặt trận, trước hết là chủ tịch mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị; Thủ tướng Chính phủ đã có công văn chỉ đạo chính quyền các cấp quan tâm, đảm bảo các điều kiện tổ chức đại hội. Từ khi tiến hành đại hội cấp xã, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã hướng dẫn, kiểm tra và đề nghị đại hội phải làm rõ hơn nội dung, nhiệm vụ đổi mới; báo cáo trình đại hội phải ngắn gọn, phải kiểm điểm thẳng thắn kết quả, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm kỳ 2014-2019, giải pháp khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ trước; báo cáo chính trị phải nhận diện rõ thực tiễn, xu hướng, nhiệm vụ mới, cách thức giải quyết mới những vấn đề lớn của mỗi địa phương, đất nước trong giai đoạn mới...

Trong 6 tháng cuối năm 2019, trước yêu cầu nhiệm vụ của mặt trận các cấp, đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn, các đại biểu tiếp tục mang tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ và kinh nghiệm để giúp cho công tác mặt trận được thiết thực, hiệu quả hơn.

HƯƠNG DIỆP