Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam  cùng các đồng chí trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương...

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết: Nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ các cấp thời gian qua là tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, LLVT đã tích cực ủng hộ vật chất, tiền mặt để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, qua đó  lan tỏa rộng rãi tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, sẻ chia, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Mặt trận các cấp chủ động, ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch, nhưng đồng thời tiếp tục thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội IX và Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020 đã đề ra...

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020, đồng chí Hầu A Lềnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, tranh thủ thời cơ, chủ động, quyết liệt, sáng tạo vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19; phát động, vận động toàn dân, các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ nguồn lực, kinh phí phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời phối hợp cùng Chính phủ, các cấp, các ngành hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và kinh doanh.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân cả trong và ngoài nước, các cơ quan, cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã tin tưởng góp sức, góp tiền, góp hiện vật thông qua hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Tính đến ngày 30-6-2020, tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền vận động ở Trung ương và địa phương được hơn 2.000 tỷ đồng. Trên cơ sở số tiền và hàng tiếp nhận, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ động đề xuất với Chính phủ, phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và các cơ quan, bộ, ngành liên quan kịp thời phân bổ tiền và hiện vật đến đối tượng sử dụng.

Cùng với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với những hoạt động phù hợp, thiết thực. MTTQ Việt Nam đã phát huy vai trò tích cực vận động, quan tâm chăm lo các đối tượng góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm tham gia tổ chức, góp ý vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy. Công tác giám sát và phản biện xã hội được duy tốt ở nhiều địa phương như TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị để hoạt động của MTTQ ngày càng ý nghĩa và hiệu quả hơn. Nhiều đại biểu đã đi sâu phân tích và đóng góp ý kiến để việc giám sát hỗ trợ người dân và doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi Covid-19 được chính xác, hiệu quả.

Tin, ảnh: XUÂN DŨNG