Ngoài hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam... Trung ương giao TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Hà Nội (dự kiến tổ chức sáng 18-5). Trong dịp này, các hoạt động, như: Hội thảo khoa học; triển lãm cấp quốc gia; chương trình nghệ thuật; chương trình giao lưu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... cũng sẽ được tổ chức. Trong dịp này, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tiến hành sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác...

NGUYỄN SÔNG TRÀ