Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, đây là dịp để nhìn lại cuộc đời cách mạng phong phú, sôi nổi và thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Duy Trinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc; đồng thời trao đổi rút ra các bài học kinh nghiệm về tư duy, phong cách lãnh đạo, quản lý của đồng chí Nguyễn Duy Trinh. Đồng chí Phạm Bình Minh nhấn mạnh, với gần 60 năm hoạt động cách mạng và gần 30 năm được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng, giao phó nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng, đồng chí Nguyễn Duy Trinh đã đem hết tâm lực và trí tuệ của mình cùng Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Trên tinh thần khoa học, khách quan, tôn trọng sự thật lịch sử, với 42 tham luận kỷ yếu và 10 tham luận phát biểu tại hội thảo, các đại biểu khẳng định đồng chí Nguyễn Duy Trinh là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, được tôi luyện và thử thách qua gần 60 năm hoạt động cách mạng. Hội thảo cũng thống nhất đánh giá, với kinh nghiệm công tác qua rất nhiều lĩnh vực, đồng chí Nguyễn Duy Trinh có đóng góp nổi bật trong nhiều lĩnh vực, từ công tác Đảng, công tác kinh tế, kế hoạch, khoa học-công nghệ đến công tác đối ngoại.

ĐOÀN VIỆT