Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Báo cáo của UBKT Trung ương nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, bị gián đoạn do giãn cách xã hội, song công tác KTGS của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được những kết quả rất tích cực, đóng góp quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là tham gia phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. UBKT các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS; đồng thời chủ động triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng...

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành. Tuy nhiên, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương cũng lưu ý, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác KTGS 6 tháng đầu năm 2020 vẫn còn có những hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục, như kết quả hoạt động của UBKT các cấp chưa thật đồng đều, một số địa phương, đơn vị chuyển biến chậm, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả KTGS có mặt còn hạn chế; chưa đi vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu ngành kiểm tra thực hiện tốt các nội dung: Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS, trọng tâm là KTGS việc lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm phục vụ đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, cấp tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc thành công tốt đẹp; tập trung triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng (Điều 32) và nhiệm vụ cấp ủy giao, mà trọng tâm là kiểm tra dấu hiệu vi phạm; tiếp tục tham mưu cấp ủy nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để triển khai thực hiện kịp thời sau đại hội; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các cấp, nhất là số cán bộ mới được bầu vào UBKT; tiếp tục đề xuất hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp theo Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tin, ảnh: TRƯỜNG LƯU