QĐND Online – Chiều 15-1, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị phối hợp hoạt động giữa thành phố với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn trong xây dựng địa bàn an toàn, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và an toàn giao thông năm 2016.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội trao bằng khen tặng các tập thể có thành tích tốt trong xây dựng địa bàn an toàn, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Theo báo cáo, năm 2015, công tác phối hợp hoạt động giữa TP Hà Nội và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong những năm qua. Cụ thể là: Thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế xã hội, phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, bảo đảm an toàn giao thông đạt chất lượng và có tiến bộ mới. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ thành phố được củng cố, xây dựng ngày càng vững mạnh. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các đơn vị trong quân đội được nâng lên, góp phần xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2016, TP Hà Nội cùng với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt, thực hiện đường lối quan điểm của Đảng, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, các cấp ủy Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, địa phương; phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng và bảo đảm an toàn giao thông. Tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, nhất là ở các địa phương còn nhiều khó khăn, thực hiện tốt phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần bảo vệ an sinh xã hội. Xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc gắn với xây dựng địa bàn an toàn đơn vị vững mạnh toàn diện cùng cả nước thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại hội nghị, UBND TP Hà Nội đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện xây dựng địa bàn an toàn, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin, ảnh: THÚY NGUYỄN