leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thông báo nội dung, chương trình Hội nghị lần thứ 11, khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương; những nội dung yêu cầu đối với các đồng chí Ủy viên QUTƯ, đại biểu quân đội dự hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian qua, để tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Quân đội đã và đang thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Quyết định 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền... Đại tướng Lương Cường đề nghị các đồng chí tham gia hội nghị lần này nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ, tích cực tham gia ý kiến, nhất là lĩnh vực quân sự quốc phòng, đồng thời làm nổi bật nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Trước đó, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP đã thông tin với các đại biểu về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ QUTƯ, BQP về công tác quân sự, quốc phòng 9 tháng năm 2019 và phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ QUTƯ trong thời gian tiếp theo. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng BQP thông báo về tình hình đối ngoại quốc phòng trong thời gian vừa qua.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng của toàn quân trong thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trong 9 tháng của năm 2019; một số nội dung hoàn thành xuất sắc, góp phần nâng cao uy tín của quân đội, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Toàn quân luôn kiên định vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tin tưởng Đảng bộ Quân đội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019 và những năm tiếp theo.

Thông tin với các đại biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: HNTƯ 11, khóa XII là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và đất nước, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân rất quan tâm. Tại hội nghị, Trung ương sẽ thảo luận, thông qua, quyết định những vấn đề quan trọng, do vậy, yêu cầu các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đang công tác trong quân đội cần đề cao trách nhiệm chính trị, tập trung nghiên cứu, chuẩn bị tốt nội dung, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng vào các đề án của Trung ương, cũng như các nội dung quan trọng khác; góp phần vào thành công của HNTƯ 11, khóa XII.

Tin, ảnh: TRỊNH DŨNG