Đảng bộ nhà trường xác định nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo toàn diện, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện khâu đột phá về nâng cao chất lượng GD-ĐT theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đáp ứng với sự phát triển của Nhà trường và Quân đội trong giai đoạn mới, tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc chất lượng GD-ĐT, nghiên cứu khoa học đáp ứng sự phát triển về nhiệm vụ và mô hình “Nhà trường thông minh” tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư.

Những năm qua, nhà trường đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện 3 chương trình đào tạo sau đại học theo hệ thống tín chỉ; bổ sung, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo, điều chỉnh kế hoạch đề bài, đề cương chi tiết các môn học cho 17 đối tượng đào tạo đại học. Xây dựng mới 2 chương trình đào tạo giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh trình độ đại học hệ 4 năm và văn bằng 2 hạ sĩ quan - binh sĩ hệ 2 năm. 

leftcenterrightdel

Tổ chức phúc tra ngoại ngữ tại phòng học chuyên dùng của nhà trường.

Bên cạnh đó, nhà trường đã quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, số lượng giảng viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng ngày càng tăng; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên có nhiều đổi mới, gắn trách nhiệm của cán bộ quản lý, giảng viên với kết quả học tập của học viên, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Kịp thời chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện chuẩn đầu ra các ngành đào tạo và ban hành tiêu chí đánh giá năng lực thực hành của người học theo tiến trình đào tạo; tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập; có nhiều biện pháp phòng, chống tiêu cực trong thi cử và “bệnh thành tích” trong GD-ĐT... 

Với nhiều nội dung, biện pháp đồng bộ, quyết liệt, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn trường, do đó phương pháp, ý thức tự học, tự rèn và kết quả học tập, rèn luyện của các đối tượng được nâng lên so với nhiệm kỳ trước: Học lực hằng năm của học viên đạt 91,42% khá, giỏi, tăng 9,89%; rèn luyện đạt 96,51% tốt, tăng 1,90%; phân loại tốt nghiệp đạt 87,95% khá, giỏi, tăng 12,13%. Học viên tốt nghiệp ra trường hoàn thành được chức trách, nhiệm vụ.

Cùng với đó, Đảng ủy nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với nâng cao chất lượng GD-ĐT. Quan tâm lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị với những nội dung, hình thức, cách làm sáng tạo, hiệu quả; công tác xây dựng chính quy, rèn luyện thể lực, cải cách hành chính, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính có sự chuyển biến tiến bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng cao, cán bộ, đảng viên không suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

leftcenterrightdel
Hoạt động thông tin khoa học quân sự được nhà trường rất coi trọng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường SQCT chủ trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt ba khâu đột phá, trong đó đột phá nâng cao chất lượng GD-ĐT được xác định là nội dung đặc biệt chú trọng quan tâm. Gắn hoạt động GD-ĐT với công tác giáo dục chính trị và rèn luyện thể lực cho học viên, nâng cao bản lĩnh, quyết tâm và khả năng cơ động trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Chủ động nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về GD-ĐT; kịp thời điều chỉnh, đổi mới quy trình, nội dung, chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phù hợp với từng đối tượng, sát thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị. 

Từ việc xác định xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục là vấn đề then chốt để nâng cao chất lượng GD-ĐT, Đảng ủy, Ban giám hiệu sẽ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ làm công tác quản lý giáo dục có trình độ tương xứng với công việc, ngành đào tạo; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, năng lực sư phạm, kỹ năng sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại và kiến thức thực tiễn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính độc lập, sáng tạo của người học, tăng khả năng tư duy, mức độ tương tác giữa người dạy và người học; nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh và hoạt động hướng nghiệp; phối hợp thẩm định chặt chẽ chất lượng đầu vào; quản lý chặt chẽ việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Kết hợp trang bị kiến thức lý luận với tổ chức các hoạt động sau bài giảng, hoạt động ngoại khóa để bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng tay nghề cho người học theo mục tiêu đào tạo...

Đại tá, TS ĐINH QUỐC TRIỆU - Chủ nhiệm Chính trị Trường Sĩ quan Chính trị