Theo đó Đại hội đã hiệp thương cử 374 người tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (11 người sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ).

leftcenterrightdel

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa IX.

Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX đã hiệp thương cử 62 người tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 , chức danh Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa IX.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa VIII Hầu A Lềnh tái cử giữ chức vụ Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa IX.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khóa IX.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Ông Ngô Sách Thực, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Ông Phùng Khánh Tài, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa IX.

Các Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa IX gồm: Bà Tô Thị Bích Châu, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII,  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tái cử giữ chức Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam giữ chức Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tái cử giữ chức Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Giáo hội phật giáo Việt Nam, tái cử giữ chức Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Tin, ảnh: XUÂN DŨNG