Thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế,

Thưa các nhà khoa học cùng toàn thể quý vị đại biểu!

Hôm nay, với tình cảm và sự kính trọng, tôi rất xúc động tới dự và phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các anh hùng, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế, các nhà khoa học cùng toàn thể các vị đại biểu khách quý lời chào mừng nồng nhiệt nhất; chúc hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp!

leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội thảo.

Đồng chí Lê Đức Anh (bí danh Nguyễn Phú Hòa; Sáu Nam), sinh ngày 1-12-1920, quê quán tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất, nhà tan, phải chứng kiến cảnh người dân sống cơ cực, lầm than dưới ách áp bức, cai trị của thực dân, phong kiến, đã hun đúc trong đồng chí lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh cách mạng đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại độc lập, tự do dân tộc và ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Dấn thân theo con đường đấu tranh cách mạng, như bao người con của dân tộc cùng chí hướng, đồng chí Lê Đức Anh đã bước vào một hành trình đầy chông gai, thử thách, hy sinh với niềm tin vào thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp đấu tranh cách mạng dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, niềm tin vào tiền đồ tươi sáng của dân tộc, của đất nước.

Tích cực tham gia các phong trào yêu nước tại quê hương; tự học tập, tự giác ngộ về con đường cách mạng, đồng chí Lê Đức Anh đã nhanh chóng trưởng thành. Từ một thanh niên yêu nước, sớm tiếp thu và đi theo con đường cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Lê Đức Anh đã trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) khi vừa 18 tuổi.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Đức Anh đã được Đảng, Nhà nước và quân đội tin tưởng giao phó nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt, như: Tham mưu phó Bộ tư lệnh Nam Bộ, Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Cục trưởng Cục Quân lực, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, Tư lệnh Quân khu 9, Phó tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh, Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 7, Chỉ huy trưởng Tiền phương Bộ Quốc phòng ở mặt trận Tây Nam; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Tư lệnh Bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Campuchia; Trưởng ban lãnh đạo Đoàn chuyên gia giúp Campuchia; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); Ủy viên Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI, VII, VIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa V, VI, VII, VIII; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ năm 1997 đến tháng 4-2001; đại biểu Quốc hội các khóa VI, VIII và IX.

Trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, hoạt động ở nhiều cương vị khác nhau; dù ở đâu, thực hiện nhiệm vụ gì, đồng chí Lê Đức Anh cũng không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

99 tuổi đời, hơn 80 năm tuổi Đảng, cho đến giờ phút cuối của cuộc đời, đồng chí luôn giữ vững phẩm chất của người cộng sản kiên trung, là tấm gương sáng về phẩm chất của người cán bộ cách mạng, nêu cao đức hy sinh, lòng dũng cảm, sống trung thực, giản dị, gần gũi với cán bộ, chiến sĩ; luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc và quân đội lên trên hết, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Với công lao, cống hiến to lớn trong sự nghiệp cách mạng khó khăn, gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng vẻ vang và tự hào của Đảng, của dân tộc, đồng chí Lê Đức Anh đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Thưa các đồng chí!

Hội thảo khoa học hôm nay là một trong những hoạt động lớn, trọng tâm, có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Lê Đức Anh (1-12-1920 / 1-12-2020). Với ý nghĩa và tầm quan trọng của hội thảo, tôi mong rằng những tham luận và ý kiến được trình bày tại hội thảo sẽ góp phần bổ sung những thông tin, tư liệu để khẳng định sâu sắc cuộc đời, sự nghiệp cách mạng sôi nổi, phong phú của đồng chí Lê Đức Anh; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Lê Đức Anh và các đồng chí lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu của Đảng, cách mạng Việt Nam, ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Với ý nghĩa, mục đích như vậy, tôi xin nêu lên một số nội dung cần tập trung thảo luận, làm rõ trong cuộc hội thảo quan trọng này:

Thứ nhất, tập trung thảo luận, khẳng định cuộc đời, sự nghiệp cách mạng gian khổ nhưng vẻ vang của đồng chí Lê Đức Anh gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, làm rõ công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Lê Đức Anh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là đối với thắng lợi vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; thắng lợi trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt và trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ ba, phân tích và làm sâu sắc hơn những quan điểm, tư tưởng của đồng chí Lê Đức Anh về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và bảo vệ đất nước; đấu tranh cách mạng, cũng như sự nghiệp đấu tranh chống ngoại xâm giành lại độc lập, tự do dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là Quân đội nhân dân vững mạnh toàn diện; củng cố quốc phòng; mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Thứ tư, khẳng định những giá trị tinh thần và bài học kinh nghiệm từ cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú và cuộc sống bình dị của đồng chí Lê Đức Anh, góp phần giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, hun đúc niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng của quê hương Thừa Thiên Huế cho các thế hệ người Việt Nam, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thứ năm, thông qua kết quả hội thảo, cần đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cũng như tấm gương học tập, phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của đồng chí Lê Đức Anh cho đất nước, cho dân tộc; đồng thời tổ chức thêm các hoạt động thiết thực để mọi tầng lớp nhân dân hiểu thêm, hiểu rõ và tự hào về nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam.  

Với tình cảm, trách nhiệm và tinh thần khoa học, tôi tin tưởng rằng hội thảo của chúng ta sẽ hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ nêu trên.

Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các anh hùng, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân, các nhà khoa học cùng toàn thể các vị đại biểu, khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc!

Trân trọng cảm ơn! 

Phát biểu của đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương) 

(*) Đầu đề của Báo Quân đội nhân dân