Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và hơn 350 đại biểu, đại diện lãnh đạo các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn các ban, ngành, đoàn thể Trung ương; thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy thành phố trực thuộc Trung ương...

Báo cáo tóm tắt CTTG năm 2017 nêu rõ kết quả nổi bật của ngành tuyên giáo trong năm 2017. Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương và toàn ngành đã làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương và cấp ủy các cấp về công tác tư tưởng của Đảng; đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào đời sống xã hội bằng nhiều hình thức sinh động, hiệu quả; đổi mới công tác lý luận chính trị, định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ; thể hiện rõ nét vai trò chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí-xuất bản, văn hóa-văn nghệ… Tuy nhiên, CTTG vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập; nhất là công tác dự báo, thông tin các vấn đề phức tạp, nhạy cảm có lúc còn lúng túng; việc đấu tranh ngăn chặn, phản bác thông tin xấu độc trên internet chưa đạt kết quả như mong muốn.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao thành tích, biểu dương nỗ lực của ngành tuyên giáo toàn quốc, đồng thời nhấn mạnh những yêu cầu đối với CTTG thời gian tới. Theo đó, CTTG phải bám sát thực tiễn cuộc sống, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động; không ngừng nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng chính trị. Cần tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Gần 30 tham luận của các đại biểu đã đề cập những bài học kinh nghiệm, mô hình tiêu biểu của CTTG trong từng ngành, địa phương. Đáng chú ý là những kinh nghiệm công tác tư tưởng chính trị trong giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền, ổn định tình hình sau sự cố môi trường biển ở các tỉnh miền Trung; nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền biển, đảo, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ… Tham luận của Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày tại hội nghị, tập trung chia sẻ một số kinh nghiệm của quân đội trong công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên internet. Quân đội đã triển khai xây dựng Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chỉ đạo đấu tranh trước các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Các cơ quan báo chí quân đội luôn đi đầu trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Hội nghị xác định, năm 2018 CTTG tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu: Bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết Trung ương; tăng cường dự báo, chủ động nắm bắt tình hình để định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; tăng cường vai trò chỉ đạo đối với hoạt động báo chí-xuất bản, văn hóa-văn nghệ, phát huy vai trò chủ lực của báo chí trên mặt trận tư tưởng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả CTTG các cấp…

THANH KIM TÙNG