Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đã đạt được những kết quả tích cực; hằng năm chỉ đạo thực hiện tự kiểm điểm, phê bình và tự phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và việc nêu gương; quan tâm chỉ đạo rà soát các quy định quản lý liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 954 đảng viên, trong đó có 246 cấp ủy viên; khai trừ khỏi Đảng 63 người; cách chức 30 đảng viên…

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nghiêm túc tiếp thu và khắc phục để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Trong đó đề nghị xây dựng kế hoạch cụ thể trong khắc phục các khuyết điểm, nhất là những khuyết điểm liên quan đến trách nhiệm của cán bộ mà Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận; rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, kiên quyết miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với những cán bộ thiếu gương mẫu, làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém về năng lực, phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp; củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tiếp tục tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đồng thời thường xuyên nhận diện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cán bộ, đảng viên để từ đó tự gột rửa, tự điều chỉnh; tập trung thanh tra, kiểm tra đối với những lĩnh vực, địa bàn phức tạp, những cơ quan, đơn vị có tính “khép kín”, “nhạy cảm"…

TTXVN