leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2019, tỉnh Đắc Lắk hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ thông tin và truyền thông. Trong đó nổi bật như: Trên lĩnh vực bưu chính đạt tổng doanh thu 150 tỷ đồng, tăng hơn 166% so năm 2018. Lĩnh vực viễn thông và Internet đã phát triển được hơn 2 triệu thuê bao điện thoại, đạt 105,9 thuê bao/100 người dân; và gần 274 nghìn thuê bao Internet, đạt 28,4 thuê bao/100 người dân. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đạt hơn 2.865 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 149,3 tỷ đồng. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đến cuối năm 2019, tỷ lệ máy tính trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức ở các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện đạt 100%; UBND cấp xã đạt 84%; 100% cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện có hệ thống mạng nội bộ; 100% cơ quan nhà nước có kết nối Internet băng thông rộng. Đường truyền số liệu chuyên dùng cấp I kết nối UBND tỉnh với Trung ương đã được đưa vào sử dụng phục vụ cho Trục liên thông văn bản. Đường truyền số liệu chuyên dùng cấp II đã sẵn sàng về cơ sở vật chất, bảo đảm kết nối khi có nhu cầu từ cấp tỉnh đến cấp xã . Hiện nay, đã kết nối đường truyền từ cấp tỉnh đến 15/15 huyện, thị xã, thành phố phục vụ các hội nghị truyền hình trực tuyến và năm 2020 sẽ triển khai đến cấp xã. Cũng trong năm 2019, tỉnh Đắk Lắk thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tần số, vô tuyến điện; an toàn, an ninh mạng và quản lý báo chí, phát thanh -truyền hình trên địa bàn, góp phần tích cực bảo đảm tốt phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2020, tỉnh Đắk Lắk xác định tiếp tục hiện đại hóa công nghệ thông tin và truyền thông. Trong đó bám sát sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Chỉ thị số 01/CT-BTTTT, ngày 3-1-2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020./.

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH