Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ III của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài cho thấy: 6 năm qua, trong vai trò phát triển cầu nối với kiều bào, hội đã tăng cường các cuộc tiếp xúc cá nhân, tổ chức kiều bào, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng là phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm xây dựng hội trở thành một địa chỉ tin cậy, mái nhà thân thiết với kiều bào. Từ đó, hội đã góp phần giúp bà con kiều bào hiểu rõ hơn tình hình đổi mới ở trong nước, đồng thời tiếp nhận ý kiến, phản ánh, kiến nghị những vấn đề quan trọng, cần thiết liên quan đến quyền lợi của người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài…

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài đạt được trong 3 nhiệm kỳ qua. Từ ngày đầu thành lập đến nay, tôn chỉ, mục đích của hội được giữ vững, tiếp tục là cầu nối quan trọng với người Việt Nam ở nước ngoài, hội đã nỗ lực không ngừng để đưa các thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực đến đồng bào ta ở nước ngoài. Thời gian tới, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của mình nhằm thúc đẩy sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc giữa đồng bào trong nước và 4,5 triệu kiều bào ở nước ngoài, cùng đồng lòng, chung sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Hội tiếp tục là một kênh quan trọng đưa thông tin đến Đảng, Nhà nước những mong muốn, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của kiều bào; kết nối với kiều bào để hỗ trợ cho lớp trẻ là người Việt Nam ở nước ngoài...

TTXVN