Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo Hội đồng CTQC các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các tổ chức chính trị-xã hội. Cùng dự có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trương Thị Mai chủ trì hội nghị. 

Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020 của Hội đồng CTQC Trung ương, nêu rõ: CTQC luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu về công tác vận đồng quần chúng. Qua đó, CTQC đã tạo được sự đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Bên cạnh đó, công tác vận động, tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, quan tâm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, năm 2020, sự đồng thuận trong nhân dân đã góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong đó có sự góp sức của các tổ chức quần chúng. Đặc biệt, trước những sự cố phức tạp của năm 2020, CTQC đã phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần khẳng định cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ của Việt Nam. Nhấn mạnh vai trò, nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng CTQC, đồng chí yêu cầu: “Người làm CTQC phải làm tốt trách nhiệm đại diện cho các tầng lớp nhân dân; tập hợp, phát triển và mở rộng lực lượng trong điều kiện mới, song song với việc giữ vững vai trò nòng cốt chính trị, là cầu nối của Đảng với các tầng lớp nhân dân”.

Về nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng CTQC Trung ương trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tiếp tục kiện toàn thành viên hội đồng, xây dựng, triển khai kế hoạch công tác thiết thực, hiệu quả; kịp thời nắm bắt, báo cáo tình hình nhân dân; tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư các biện pháp chỉ đạo CTQC, công tác dân vận của hệ thống chính trị nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, phòng. 

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG