4 nghị quyết của Quốc hội gồm: Nghị quyết số 124/2020/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; Nghị quyết số 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021; Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

15 nghị quyết của UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự với các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND các tỉnh: Trà Vinh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Gia Lai, Lào Cai, Long An, Kiên Giang.

Các nghị quyết đã được đăng toàn văn trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

THÙY DƯƠNG