Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn biểu dương những thành tựu kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh trong những năm qua, nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, lượng khách du lịch đến với Bình Thuận tăng cao... Đánh giá về kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận sự bám sát, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng và sự phối hợp của chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Nổi bật là tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, huy động sự vào cuộc của 4 nhà trong phát triển sản phẩm của địa phương; triển khai hiệu quả dự án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý tỉnh cần quan tâm tới liên kết các nhà sản xuất trong nước, trong tỉnh, không ngừng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; cam kết thực hiện bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, tránh hiện tượng chất lượng giảm dần theo thời gian và không để đánh mất niềm tin của người tiêu dùng vào hàng Việt. Bên cạnh đó, Bình Thuận tiếp tục tổ chức các hội chợ đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa để phục vụ nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về giá cả hàng hóa, phòng chống hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng…

Làm việc về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2019-2024, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp ý một số nội dung, chương trình, nhân sự, văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2019 - 2024.

TTXVN