leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu.

Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã phát triển sâu rộng, sôi nổi, với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, góp phần kiềm chế, giảm hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị, đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn, phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân. Lực lượng công an đã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: Lập chốt, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ngăn chặn dịch bệnh lây lan; phát hiện, xử lý kịp thời những đối tượng đăng tin xuyên tạc, gây hoang mang về tình hình dịch bệnh; “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỏi từng người dân” rà soát, xác minh, khoanh vùng cách ly, tuyên truyền cho người dân nắm được nguy cơ, mức độ lây lan của dịch bệnh…

leftcenterrightdel

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao những thành tích lực lượng CAND cả nước đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng CAND phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn kết với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác trong lực lượng Công an nhân dân.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu, cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong CAND tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xứng đáng là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở; gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, làm cho Phong trào Thi đua yêu nước trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong toàn lực lượng công an, có tác dụng lan tỏa trong nhân dân và toàn xã hội...

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà đại diện các điển hình tiên tiến.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, ngành công an tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Coi trọng phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, nhất là các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, trực tiếp chiến đấu, công tác thường xuyên ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải nâng cao khả năng “tự đề kháng” trước tác động của diễn biến hòa bình cũng như mặt trái của cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế. Cùng với đó, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân mà làm việc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, dũng cảm, mưu trí, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà các điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an.

Tin, ảnh: TUẤN HUY