Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc mở đầu cho phong trào thi đua hành động cách mạng của toàn dân tộc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lời kêu gọi đó được truyền đi như một lời thúc giục lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm của cả dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Thực hiện lời căn dặn của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua vượt qua mọi khó khăn, thách thức phấn đấu xây dựng quê hương Thái Nguyên phát triển ngày càng nhanh và bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên.

Phong trào thi đua yêu nước của Thái Nguyên đã thực sự là động lực động viên, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh, tạo sự đồng tâm, hiệp lực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2015-2020. Một số kết quả nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân 11,1%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 90 triệu đồng. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân 13,1%/năm; thu ngân sách nhà nước trong cân đối tăng bình quân 16,3%/năm; xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả nổi bật, với nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả (đến hết năm 2020 có 72% số xã đạt chuẩn nông thôn mới); công tác giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách dân tộc, miền núi, chính sách xã hội đối với người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thường xuyên, tỷ lệ hộ nghèo trong 5 năm giảm 10,03%, bình quân giảm 2,06%/năm...

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, Thái Nguyên vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Năm 2016 tỉnh Thái Nguyên được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; năm 2018 được tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” trong phong trào thi đua của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc, cùng với 63 tập thể, 368 cá nhân được nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp nhà nước. Bên cạnh đó, hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các cấp, các ngành thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong 5 năm qua; chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện cho các địa phương, đơn vị về tham dự Đại hội thi đua yêu nước và chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

leftcenterrightdel
Quang cảnh đại hội.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thái Nguyên tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. Thái Nguyên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với những nội dung, luận điểm cơ bản: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; Đừng hiểu rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hằng ngày. Thật ra, công việc hằng ngày chính là nền tảng thi đua.

Cùng với đó, Thái Nguyên cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội để cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cần phải chú ý gắn các phong trào thi đua với công tác khen thưởng, bởi vì “nếu như thi đua là gieo trồng, thì khen thưởng là thu hoạch”; cần kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua, khen thưởng phải bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Việc phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng phải có tính nêu gương thực sự. Chú trọng việc khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng công nhân, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cảm ơn Chủ tịch Quốc hội; khẳng định nghiêm túc tiếp thu những định hướng mà Chủ tịch Quốc hội nêu ra. Tỉnh ủy Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, chung sức lãnh đạo xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh, đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm không chỉ của vùng núi phía Bắc, mà còn của vùng Thủ đô.

Tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba tặng 4 tập thể, 15 cá nhân; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

* Trước khi dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tới dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống Tỉnh ủy.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG