* Liên quan đến phê chuẩn nhân sự, tại Nghị quyết số 939/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Trần Quốc Toản, kể từ ngày 7-5-2020. (Toàn văn Nghị quyết tại đây: nq 939phe chuan ket qua bau ct hdnd tinh hung yen.doc).

Tại Nghị quyết số 940/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, kể từ ngày 7-5-2020. (Toàn văn Nghị quyết tại đây: nq 940phe chuan ket qua mien nhiem ct hdnd tinh hung yen.doc)

leftcenterrightdel
Một phiên họp của UBTVQH.

Theo Nghị quyết số 942/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Ninh. (Toàn văn Nghị quyết tại đây: nq 942phe chuan truong doan quang ninh 16-5-2020.doc)

Tại Nghị quyết số 943/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV đối với đồng chí Triệu Thế Hùng. Đồng chí Triệu Thế Hùng tiếp tục làm Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV. (Toàn văn Nghị quyết tại đây: )

Theo Nghị quyết số 937/NQ-UBTVQH14, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình. (Toàn văn Nghị quyết tại đây: nq 937chuyen sinh hoat doan dv db nguyen thi thu ha trinh ky.doc)

* Theo Nghị quyết số 936/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết nghị bổ sung số tăng thu ngân sách nhà nước năm 2019 là 139.774 tỷ đồng vào dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019, bao gồm: Tăng thu ngân sách Trung ương là 33.731 tỷ đồng, tăng thu ngân sách địa phương là 106.043 tỷ đồng.

UBTVQH cũng quyết nghị phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2019 là 49.112 tỷ đồng, bao gồm: Tăng thu là 32.212 tỷ đồng (không bao gồm số tăng thu viện trợ được chi cho mục tiêu cụ thể), tiết kiệm chi là 16.900 tỷ đồng, để thực hiện các nhiệm vụ.

Trong đó, dành nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp: 12.880 tỷ đồng; thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: 20.000 tỷ đồng theo quy định của Chính phủ; số còn lại 14.124,2 tỷ đồng để bù hụt thu ngân sách Trung ương năm 2020 và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.... (Toàn văn Nghị quyết tại đây: nq 936_2019 ubtvqh ve tang thu tiet kiem chi 2019.docx)

Theo Nghị quyết số 938/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết nghị điều chuyển 1.434,057 tỷ đồng kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2019 của Tổng cục Thuế để bổ sung kinh phí năm 2020 cho: Tổng cục Hải quan 883,957 tỷ đồng; Tổng cục Dự trữ nhà nước 318,3 tỷ đồng; Ủy ban Chứng khoán nhà nước 101,8 tỷ đồng và Học viện Tài chính 130 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư theo Tờ trình số 149/TTr-CP ngày 16-4-2020 của Chính phủ. (Toàn văn Nghị quyết tại đây: nq 938 dieu chinh tu tong cuc thue sang hai quan du tru hvtc chung khoan 3.doc)

THẢO NGUYÊN