Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Bộ Nội vụ là cơ quan thứ ba trong các bộ, ngành Trung ương tổ chức khai trương và đưa bộ phận một cửa vào hoạt động. Để việc triển khai có hiệu quả, giảm các thủ tục phiền hà cho người dân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu các cơ quan thuộc bộ xác định rõ phạm vi, nội dung, quy trình xử lý các thủ tục cần thực hiện; tiếp tục rà soát thủ tục hành chính để thực hiện cắt giảm quy trình, thủ tục, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức với tổ chức và công dân; tiếp tục nghiên cứu, hiện đại hóa trang thiết bị và hoạt động của bộ phận một cửa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giảm tối đa việc đi lại, giao dịch của người dân, tổ chức.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Lễ khai trương Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Bộ Nội vụ.
leftcenterrightdel
Các đại biểu cắt băng khai trương Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu, mỗi cán bộ, công chức, viên chức coi bộ phận một cửa là khâu đột phá của bộ, là thước đo sự hài lòng của tổ chức, công dân với Bộ Nội vụ; từ đó có ý thức, trách nhiệm hơn trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Nội vụ, đến nay, Bộ Nội vụ đã xây dựng và công bố 235 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực công chức, viên chức; tổ chức, biên chế; tổ chức phi chính phủ; chính quyền địa phương; công tác thanh niên; tín ngưỡng, tôn giáo; thi đua, khen thưởng. Trong đó có 112 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Trung ương; 71 thủ tục do cấp tỉnh giải quyết; 37 thủ tục do cấp huyện giải quyết; 15 thủ tục do cấp xã giải quyết.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG