Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) là dự án rất quan trọng, đã được đưa ra thảo luận tại hai kỳ họp và dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ sáu. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại hội nghị, Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật, nhất là đối với những vấn đề liên quan đến việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình một cách hợp lý về nguồn gốc của tài sản đó; về cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập; về đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập và vấn đề mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật ra khu vực ngoài Nhà nước...

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: CHIẾN THẮNG

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học được xây dựng nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục đại học nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao sức cạnh tranh của quốc gia trong khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, tranh luận, làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để tạo sự thống nhất cao khi thông qua hai dự án luật này tại Kỳ họp thứ sáu sắp tới.

* Ngày 6-9, với sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến vào những vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày dự thảo Báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), 31 vị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã phát biểu, đóng góp ý kiến cho dự án luật.

Về chủ trương mở rộng phạm vi áp dụng luật ra khu vực ngoài Nhà nước, nhiều đại biểu bày tỏ đồng tình vì cho rằng điều đó giúp tạo sự công bằng giữa khu vực Nhà nước và khu vực tư nhân trong ngăn chặn và phòng ngừa tham nhũng.

Về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, nhiều đại biểu tán thành với phương án giao Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành, thanh tra cấp tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của những người kê khai công tác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương; các cơ quan khác và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản, thu nhập của người kê khai công tác trong cơ quan, tổ chức mình. Một số ý kiến tán thành với phương án giao Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành, thanh tra cấp tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của tất cả các đối tượng có nghĩa vụ kê khai. Có ý kiến đề nghị thành lập cơ quan chuyên trách, độc lập thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập.

Về đối tượng kê khai tài sản, thu nhập, đa số ý kiến đồng tình với dự luật. Có ý kiến đề nghị dự luật cần phân biệt rõ các nhóm đối tượng khác nhau để áp dụng phương thức kê khai, xác minh tài sản, thu nhập phù hợp. Có ý kiến đề nghị mở rộng đối tượng kê khai tài sản sang cả bố, mẹ, vợ, chồng, con của người thuộc diện kê khai với mục tiêu tránh trường hợp để bố, mẹ, vợ, chồng, con đứng tên sở hữu tài sản...

Phát biểu kết luận, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, Đảng đoàn Quốc hội đang phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo cơ quan có thẩm quyền về một số nội dung quan trọng, những chính sách mới của dự án luật này. Tại phiên họp trong tháng 9, UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến một lần nữa vào dự án luật. Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các cơ quan hữu quan rà soát lại tất cả điều khoản của dự án luật trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại hội nghị này cũng như ý kiến của các cơ quan, tiếp thu tối đa ý kiến hợp lý để có được dự án luật chất lượng nhất trình Quốc hội.

CHIẾN THẮNG